Menu

Focussen

Focussen is een krachtige methode die je leert beter contact te maken met emoties en dieperliggende gevoelens.


Je kunt een complex gevoel over een situatie in je leven zo benaderen en onderzoeken dat er meer helderheid ontstaat over wat er echt speelt van binnen.

Oval

De begeleiding

Focussen als werkwoord gebruik ik hier niet in de betekenis van: 'je aandacht gericht houden op één ding.


Het verwijst in de begeleiding naar een methode/ benaderingswijze en is oorspronkelijk ontwikkeld binnen de cliëntgerichte psychotherapie door Eugene Gendlin.
Focussen is heel geschikt voor je als je

  • geen/weinig contact kunt maken met emoties en dieperliggende gevoelens
  • heel snel overspoeld raakt door emoties
  • meer gevoel en inzicht wilt krijgen in wat je voelt, wilt of nodig hebt
  • lijdt onder stevige vormen van zelfkritiek

Wat kan focusbegeleiding je brengen?

  • je krijgt meer helderheid over een gevoel dat je bezighoudt en niet los kunt laten
  • je leert omgaan met tegenstrijdige gevoelens
  • je gevoel geeft richting aan waardoor je makkelijker keuzes maakt
  • het maakt je milder naar jezelf
  • je gaat steeds meer leven en werken op een manier die bij je past


(tekst is ontleent aan beschrijving van focussen van mw. Marion van den Boogaard, senior focustrainer en psycholoog)

Bij eerste afspraak kennismaking en formuleren hulpvraag

Gedurende de begeleiding wordt regelmatig geëvalueerd

Voor deze begeleiding is geen verwijzing nodig

Het uurtarief is € 86,-

Voor een half uur € 43,-

Een overzicht van de actuele vergoedingen per verzekeraar en per verzekeringspakket vind je hier

Is dit wat je zoekt?

Neem contact op door mij te bellen of mailen.

Spreek je boodschap in, ik bel zo snel mogelijk terug.